Vi gläds åt att också i år ha fått en stark jury.

Per Boström
Patrik Griph
Per Boström, creative director på Content Innovation
Per pluggade på Forsbergs school of design 2003 – 2005 och är nu delägare och CD på Content Innovation i Stockholm.
Patrik Griph, projektledare på Linkin
Patrik gick Media- och kommunikationsveten­skaps­­programmet på Högskolan Dalarna 2005–2008. Han jobbar nu på Linkin i Linköping, förra året nominerade till Hundrawattaren.

Madsine Lindberg
Kai Sundström
Madsine Lindberg, projektledare på Bror Rudi
Madsine kommer från Falun men jobbar på Bror Rudi i Stockholm. Tidigare var hon på Lupo Design och pluggade på Berghs.
Kai Sundström, kommunikationschef på Swedfund
Kai har lång erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete med stort budget- och personalansvar inom diametralt olika verksamheter. Bland uppdragen kan nämnas Kommunikationschef Rädda Barnen, Reklamchef Clas Ohlson och Marknadschef Observer.